Delo - september 2010

Naj odstopi dekanja FHŠ ali sindikat? (28. 09. 2010)
"Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) je prejšnje dni javno pozval dekanjo Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem dr. Vesno Mikolič, naj odstopi. Ta je sindikatu odgovorila in vprašala, ali naj torej dopustimo sovražni govor in grobe posege v posameznikovo osebno in poklicno digniteto.  Deset profesorjev s FHŠ pa sprašuje, kako bodo v Svizu zaščitili preostale člane in članice, zaposlene na FHŠ, hkrati pa so tudi sporočili, da so nekateri zaradi nenačelnega delovanja protestno izstopili iz tega sindikata."...(več v tiskani izdaji)
Avtor: Boris Šuligoj

Protestni izstopi iz Sviza (27. 09. 2010)

"Člani Sviza na fakulteti za humanistične študije so ogorčeni nad potezo vodstva Sviza, ki je dekanjo fakultete pozvalo k odstopu, ne da bi prej za mnenje povprašalo člane sindikata na fakulteti. Nekateri zaposleni na fakulteti so se zato odločili za protestni izstop iz Sviza."...(več v povezavi)
Avtor/Avtorica: Ka. Ž./STA
+ komentarji


Pogovor z Radom Bohincem, rektorjem UP - Naš visokošolski sistem je ves zakrpan in zastarel, rešitve zamujajo (Sobotna priloga, 18. 09. 2010)

"...Kateri pomembni dogodki vas čakajo v naslednjih tednih?
Najprej bo to gotovo pozdrav brucem in bruckam, ki jih bomo z veseljem sprejeli. Čaka me tudi vrsta pogovorov o uvajanju novih študijskih programov in fakultet ter seveda o poteku gradnje obeh kampusov in pa o večnih finančnih vprašanjih. Nadaljeval bom tudi pogovore o nerešenih vprašanjih s predstavniki študentov, posebej tudi s člani študentske skupine, ki se na spletni strani predstavlja kot alternativa z naše univerze.

Ali veste, s katere fakultete so ti študentje?
Pred kratkim sem se sestal z njimi in podrobneje so mi pojasnili svoje zamere, ki so sicer legitimne, vendar marsikatera presega moč in doseg rektorjeve pristojnosti. Velikanska energija in trud, ki ju vlagam v vodenje te univerze, temeljita prav na stalni izpostavljenosti javni in predvsem študentski kritiki. Še tako neargumentirana kritika je zame resno opozorilo, o katerem premislim in ga skušam upoštevati pri svojem delu. Rektor je pač kriv za vse dobro in za vse slabo. Pri upravljanju univerze ne morejo biti samo popularni ukrepi; obstoječe razmere, žal, sprožajo tudi nepopularne ukrepe, ki potem sprožajo kritične reakcije.

Domnevam, da je omenjeno študentsko nezadovoljstvo povezano s tem, kar se je zgodilo na vaši fakulteti za humanistične študije. Prisilni odhodi priljubljenih profesorjev gotovo ne sodijo med popularne ukrepe ...
To nezadovoljstvo je upravičeno in žal mi je, da se fakulteta, ki je o tem pristojna odločati, tem neljubim ukrepom ni mogla izogniti. Sam se s prekinitvami sodelovanja s pedagogi, ki so na Fakulteti za humanistične študije dobro opravljali svoje delo, nisem strinjal in še vedno mislim, da je to za fakulteto in univerzo slabo. Zato sem se tudi intenzivno vključil v posredovanje, ki naj bi privedlo do obojestransko sprejemljive rešitve.

Je bil vzrok slab vpis na humanistične študije?
Res je vpis na nekatere humanistične programe ponekod slabši, kot bi si želeli. Humanistika nikoli ni imela in tudi nikoli ne bo imela množičnega vpisa, a zato se ji seveda ne bomo odpovedali. Vzrok omenjenih ukrepov pa je bil, da je naša humanistična fakulteta, ki je po ustanovitvi doživela zelo nagel razvoj, bila ves čas zelo ambiciozna in tekla kot gazela, ob tem pa ustanovila veliko novih študijskih programov in imela kar 200 izbirnih predmetov in tudi daleč najvišji strošek dela na študenta na UP. Spremembe v organizaciji so zmanjšale potrebe po profesorjih. Zelo žal mi je, ker je med njimi nekaj resnično dobrih strokovnjakov.

Nekoč ste rekli, da se vedno trudite ohraniti mirne živce. Vam to res vedno uspeva?
Vsaj navzven se trudim za to. Seveda pa se velikokrat ne počutim tako. Iskanje akademskega konsenza je pogosto zelo zapleteno početje, saj je skoraj vsakdo prepričan, da ima samo on prav.

Že dolgo se govori, da bi univerze morali upravljati profesionalni menedžerji, kar bi tudi razbremenilo rektorje prevelikih odgovornosti. Ste za to?
Vsekakor, saj imajo univerze vse značilnosti korporacij, le da so precej bolj zapletene od gospodarskih korporacij."
Avtorica: Jasna Kontler