SVIZ - december 2010

V prid zaposlenega, ne fakultete (09. 12. 2010)

V Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) že od letošnjega poletja spremljamo razmere in dogajanje na Fakulteti za humanistične študije (FHŠ) Univerze na Primorskem. Takrat nas je skupina pedagoških delavcev omenjene fakultete opozorila na pričakovano nezakonito nepodaljševanje pogodb za določen čas z novim študijskim letom, kar je vodstvo utemeljevalo s potrebo po zniževanju stroškov in z racionalizacijo študijskega procesa. Ker so obstajali pokazatelji, da je v preteklosti pri zaposlovanju za določen čas na FHŠ prihajalo do nezakonitosti, jih je SVIZ natančno preučil in vložil za zaposlene na fakulteti tožbe na delovno sodišče.
 
Delovno sodišče v Kopru se je v teh dneh v delovnem sporu zaposlenega na Fakulteti za humanistične študije v Kopru, ki ga zastopa Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ), zoper toženo stranko Univerzo na Primorskem odločilo v prid tožniku (na prvi stopnji). Razsodilo je, da sta tožeča in tožena stranka 1. oktobra 2010 sklenili pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas, tožena stranka pa je dolžna tožniku od omenjenega datuma do vrnitve na delo plačati neizplačane plače ter davke in prispevke na izplačane plače.
Avtor: SVIZ